Privacy beleid

Privacybeleid

Mens-wens respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens op een zo goed mogelijke manier te beschermen. We vinden het belangrijk dat wij u een dienst verlenen die transparant en betrouwbaar is. In dit document geven wij u informatie hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden ontvangen.

Onze contactgegevens

U kunt ons bereiken op een tweetal telefoonnummers, 06-46222475 (Jeffrey van de Velde) of 06-23970259 (Patricia van de Velde), u kunt uw mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast hebben wij een website waar u verdere informatie over ons kunt vinden. Dit is www.mens-wens.nl.

Verantwoordelijke Jeffrey van de Velde is coördinator gegevensbescherming van Mens-wens, te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 06-46222475.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen als persoon. U deelt persoonsgegevens met ons als klant, bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, geboortedatum, gezinssituatie. Ook inkomen, rekeningnummer en paspoort zijn persoonsgegevens die we verwerken.

Wat is verwerken?

Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, raadplegen en verwijderen van uw gegevens in onze administratie.

Onze dienstverlening

Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekking tot coaching, training, mediation (echtscheiding in het bijzonder) en allerlei juridische vraagstukken. Wij ondersteunen u ook bij de totstandkoming van aangiften inkomstenbelasting. Inzake scheiding begeleiden wij bij het maken van de afspraken, maken van alimentatieberekeningen en we leggen de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst en mogelijk ouderschapsplan.

Wat wij voor u gaan doen

Afhankelijk van uw opdracht vragen wij u gericht om de juiste informatie aan te leveren en daarbij overige informatie te verstrekken die van invloed is op het advies.

Om u goed te kunnen adviseren gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen die relevant zijn voor het advies. Deze vragen hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, uw wensen, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.)

- Identificatiegegevens (zoals kopie legitimatiebewijs, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht).

- Financiële gegevens (zoals inkomen, leningen, eigendom, onderpand, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer).

- Relatie-en familiegegevens (zoals burgerlijke staat en gezinssamenstelling)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, via onze website, per telefoon of in een persoonlijk gesprek.

Grondslagen verwerking

We verwerken uw gegevens op basis van de wettelijke grondslagen, hieronder bijvoorbeeld:

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomt, op basis van de opdrachtbevestiging, advies-, bemiddelingsovereenkomst.

- Voor het naleven van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte overleggen bij indienen gezamenlijk (echtscheidings)verzoekschrift bij rechtbank.

- Uit een gerechtvaardigd belang

- Met uw toestemming

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw (financiële) situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren of begeleiding in de vorm van het vastleggen van afspraken. Dit kan betrekking hebben op het vastleggen van afspraken in een convenant of ouderschapsplan.

Zowel in het kader van het opstellen van het advies of het vastleggen van afspraken als wanneer u ons vraagt onderdelen hiervan uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met geldverstrekkers, verzekeraars, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen, notarissen, advocaten, accountants , behandelaars en anderen die relevant zijn.

Bij advocaten gaat het dan om informatie die zij nodig hebben om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Bij accountants-/administratiekantoren gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw bedrijf, pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Uw gegevens kunnen wij ook gebruiken voor onze marketing en u berichten te sturen, als wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Het gevolg als u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan.

Het opstellen van een goed advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Als u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een deel van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Incidenten

Als er sprake is van een incident (datalek) dan pakken we dat aan en wordt dit vastgelegd. We melden dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u, als dat nodig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat het convenant, vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan of ander advies is uitgebracht, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. Ook als u besluit om niet langer gebruik te maken van onze dienstverlening verwijderen wij uw persoonsgegevens vijf jaar nadat u dit aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast hebt u nog andere rechten, samengevat:

- U mag uw persoonsgegevens inzien en ons een overzicht hiervan vragen. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

- Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen of een aanvulling geven. Wij stellen dit zeer op prijs en zullen dit wijzigen.

- Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Wij zullen de gevraagde gegevens verwijderen, tenzij er een wettelijke plicht is de gegevens te bewaren.

- Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet (meer) aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Aan dit verzoek zullen wij voldoen.

- Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank of werkgever of behandelaar. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

- Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Verwerkingen in andere landen

Verwerkingen door Mens-wens vinden alleen plaats binnen de Europese Economische Ruimte. Uitzondering hierop zijn situaties waarin bijvoorbeeld contactmomenten via de website en/of social media plaats vinden (zoals Facebook en LinkedIn). Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen, wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn 'EU-VS Privacy Shield'-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal persoonsgegevens, met name IP-adres.

Hebt u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Hebt u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover rechtstreeks contact opneemt met een van onze contactpersonen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zorgvuldig te bekijken.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd. De laatste versie is gepubliceerd op 1 september 2018.